Detalle Producto

Fluorouracilo Libra

Fluorouracil

Antimetabolites

Inyectable solution

2,5 g vial 50 mL

intravenous infusion

VBR